امروزه ویروس هایی كه از طریق كول دیسك و USB به سیستم نفوذ می كنند بسیار شایع شده اند . این نرم افزار رایگان و كم حجم سیستم شما را در برابر این موجودات خطرناك محافظت می كند.
This ninja awaits quietly in the system tray for the times whenever a USB pendisk is inserted on the computer which will be examined to uncover the commonly malicious or virulent files known as "autorun.inf" and "ctfmon.exe" amongst many others.
این برنامه با سیستم عامل های زیر سازگار است:
1. Windows XP
2. Windows Vista

 Download  

رمز: www.p30island.com